Carl Anton Klintberg.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Kapten.

F. i När, Gotl. län, 1833 8/7. Ex. fr. Teknol. inst. 55 o. fr. Högre art.-lärov. å Marieberg 65. Nivellör vid Statens järnvägsbyggnader 57-62; anst. vid Sthlms stads vattenbyggnader 67-68; arbetschef vid Sörstafors 69-70 o. vid Drefvikens sänkning 70; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 71; disponent vid Ortala bruk 72-73; adjut. i Styr. föralim. väg-o. vattenbyggnader 74-77; tekn. biträde för patentärenden i Kommerskoll. 74-85; tf. lär. i väg-, bro- o. vattenbyggnadskonst vid Teknol. inst. 74-76; kapten 85; lektor i byggnadskonst, beskrifvande o. praktisk geometri jämte linear- o. croquisritning samt lär. i grafisk statik med tillämpningar vid Tekn. elem.-skolan i Norrköping 85-1905. Utg. vetenskapl. skrifter; uppfunnit o. patenterat: en snabbskjutande bakladdningsmekanism, en roterande ångmaskin o. en ställbar ritmall.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *