Carl Adolf Nordberg.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Kapten.

F. å fartyg i Kattegat 1869 17/8. Mog.-ex. 88; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 92; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Elev vid Statens järnvägsbyggnader 89 o. 91; bitr. ingeniör därst. 93-94; byråingeniör vid statsbanebyggnaden Vännäs-Umeå 95-96; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 97; afd.-ingeniör vid statsbanebygg-naden Krylbo-Örebro 97-99 o. vid statsbanan i Bohus län 1900-03; arbetschef vid sistn. banbyggnad fr. 04; kapten 07.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *