Axel Gustaf von Heijne.

Kommendantstaten. Stockholm.
Reserven.
Fältintendenter af 2:a graden.

F. i Helgarö, Söderm. län, 1841 4/10. Stud. i Upps. 60; kansliex. 64; ex. till rätteg.-verk. 69. Auskultant i Svea hofr. s. år; e. o. notarie därst. 70; vice auditör i Lifg. till häst s. år; auditör i reg. 75-1906; reg.-intendent vid reg. 76-02; sekr. hos Dir. för Veteri-närinst. i Sthlm fr. 80; sekr. o. advokatfiskal vid Allm. garnisonssjukhuset i Sthlm 83; sekr. hos Dir. för Strömsholms nya kanalbolag fr. 90; fältintendent af 2:a gr. 99; afd.-chef vid Int.-kårens hufvudstations statist, afd. 02 o. vid Int.-kårens hufvudstations mobi-liseringsafd. 03-06; fältintendent af 2:a gr. i Int.-kårens reserv 06.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *