Axel Georg Norinder.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Fästningsbyggnadsaf delningen.
Tjänstgörande.

F. i Stockholm 1867 27/5. Underlöjtn. vid Fortifik. 87; löjtn. 93; repetitör vid Art.- o. ingen.-högskolan 95-98; lär. därst, i beskrifvande geometri 1900-06 o. i befästningskonst fr. 04; kapt. 02; tjänstgörande vid Arméförvaltn. fortifik.-dep. militärbyrås fästningsbyggnadsafd. fr. 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *