Axel Fredrik Hultkrantz.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Intendent.

F. i Uppsala 1870 11/4. Underlöjtn. vid Kronprinsens husarreg. 91; andra intendent vid Int.-kåren 96; löjtn. i reg. 97; afsked fr. reg. 99; intendent af 2:a kl. vid Int.-kåreu 98 o. af i:a kl. 1902; repetitör vid Krigshögskolan 99-02 o. lär. i militärförvaltning därst. fr. 03; adjut. vid Int.-kårens hufvudstation 01-06; assistent vid Arméförvaltn. intendentsdep. militärbyrå 05; adjut. hos gen.-intendenten fr. 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *