Axel Conrad Aulin.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Gefle 1862 23/9. Elev vid Tekn. högskolan 81; afg.-ex. 85; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 97. Anst. vid Statens järnvägsbyggnader i Norrland 85-89 samt vid engelska järnvägsbolaget Buenos Aires Great Southern Ry Co. 89-96 o. distriktsingeniör vid dess banafd. 95-96; utfört undersökning af en gren af Uruguayska västbanan 96; återkom till Sverige 97; arbetschef vid Gellivare-Koskulls kulle järnväg 98; reservunderlöjtn. i Fortifik. reserv s. år; ledare af Svappavaara malmfälts aktiebolags järnvägsundersökningar 98-99; utfört undersökning af Sthlm-Vårby-Södertälje-Gnesta järnväg 99-1900; verkställt diverse utredningar rör. Östra centralbanan 1900-01; arbetschef vid Orsa-Härjeådalens järnväg fr. 01; reservlöjtn. i Fortifik. reserv 04; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år; verkst. direktör vid Orsa-Härjeådalens järnvägsaktiebolag fr. 06.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *