Arthur Harald Asplund.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Kapten.

F. i Kristinehamn 1870 22/6. , Elev vid Tekn. högskolan 88; afg.-ex. 92; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Elev vid Statens järnvägsbyggnader 90-91 o. bitr. ingeniör därst. 93; bitr. ingeniör i väg- o. vattenbyggn.-distr. tidvis 94-1900; arbetsledare för vägbyggnader i Värmland 94-97; löjtn. i Väg-o. vattenbyggn.-kåren 97; tf. byråingeniör i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 1900-01; distriktsingeniör i Västra väg- o. vattenbyggn.-distr. fr. 03; kapten 07; byggt på entreprenad broar o. vägar 97-1900 samt verkställt undersökningar för järnvägar, landsvägar, broar o. farleder.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *