Albin Christersson.

Kungl. Gotlands infanteriregemente.
Officerare.
Reserv.
Kapten.

F. i Västervik 1854 9/2. Underlöjtn. vid Gotl. natioiialbev. (Gotl. inf.-reg.) 77; förestånd, för Kalm. läns södra landstings slöjdskola i Kalmar 80-94; löjtn. 83; kapten 96; afsked med skyldighet att kvarstå i reg. reserv 1906; befälhafvare vid Hemse
rull-föringsoniråde fr. s. år.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *