Från landsbygden. Bro.

Bro, 1 Jan. 1900.
Till ordförande i kommunalstämma och kommunalnämd samt i fattigvårdsstyrelsen har för år 1900 valts hemmansägaren Hugo Hedström, Ekes.

Sekelskiftet högtidlighölls härstädes på följande sätt: Just som kyrkoklocken på kunglig befallning förkunnade, att det gamla seklet flytt i sin graf, saluterades en full salva närheten af kyrkan, där ortens skyttar enligt öfverenskommelse samlats. Folkskollärarinnan fröken Hederstedt tog sedan plats vid orgeln i kyrkan, hvarefter spelades och sjöngos ps. 409 och 33 samt sista versen af ps. 500. Orgelns brus under de höga halfven verkade stämningsfullt i den stilla midnatts timmen, och rätt mycket folk åhörde det hela.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *