Från epidemisjukhuset

utskrefs först 29 sistl. Dec. den siste artilleristen af dem, som för omkring fyra månader sedan insjuknade i tyfoidfeber.
Antalet patienter å epidemisjukhuset har på sista veckorna nedgått något och utgör f. n. 12.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *