Den kyrkekrifna folkmängden

i Visby stad utgjorde nyårsdagen 8,179 personer, hvaraf 3,597 män och 4,582 kvinnor, utvisande en ökning under 1899 med 284 personer.
Födde under året äro 191 (88 mankön och 103 kvinköa); döda 141 (68 m. 73 kv.); inflyttade 755 (353 m. 402 kv.); utflyttade 521 (227 m. 294 kv.)

Landsförsamlingen: födda 2 (1 m. 1 kv.); döda 1 kv.; inflyttade 45 (26 m. 19 kv.); utflyttade 27 (15 m. 12 kv.); alltså en ökning under året af 19 personer; folkmängd 180, hvaref 98 män och 82 kvinnor.

Hela pastoratets folkmängd utgjorde alltså vid årsskiftet 8,359 personer mot 8,056 vid årets början.
Under året hafva i pastoratet ingåtts 67 äktenskap och upplöste 46, hvaraf genom mannens död 33 och genom kvinnans 13.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *