Visby spritbolag höll i lördags

sin ordinarie bolagsstämma under ordförandeskap af lektor Bergman.
Styrelsen erhöll dervid ansvarsfrihet och stämman beslöt att arvodet till verkställande direktören skall från och med 1 Okt. 1889 utgå, med 1,200 1 stället för 1,500 kr. samt med 100 i stället för 150 kr. till hvardera af styrelsens fem ledamöter. Revisorerna, de officiella, hade yrkat, att arvodesnedsättningen skulle beräknas från 1 Okt. 1888.
Det till polisbiträde anvisade anslaget höjdes från 350 till 425 kronor, deraf minst 75 kronor skola utgå till poliskommissarien och resten af styrelsen efter pröfning fördelas.
I styrelsen återvaldes hrr P. F. Ihre, O. Melin, L. N. Åckander och T. Klingwall med 25 röster af 15 röstande och hr Aug. Romdahl med 23 af 14. Till revisorer utsågos hrr J. E. Ihre och Aug. Bokström med hrr F. Viberg och Karl Lindell till ersättare.
Bolagets vinst skall, som bekant, författningsenligt tillfalla det allmänna, sedan aktieägarna erkänd 6 proc. å sitt kapital.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Mars 1889
N:r 33

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *