Utmätningsauktion af Myrungs i Linde.

Onsdagen den 24 nästkommande April kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af förre sjökaptenen Erik Gustaf Karlssons konkursbo tillhöriga 15/32 mant. af kronoskattehemmanet Myrungs i Linde socken; egande de, hvilka hafva fördran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är försedd med åbygnader i temligen godt stånd af boningshus med fem rum m. m., ekonomibygnader och ladugårdsbus; utgöres af 62 har 19,99 ar åker, 19 har 74,60 ar äng och torrlagd myrmark samt 35 har 54,28 ar skogsmark, åkerjorden af god beskaffenhet och skogsmarken med skog till husbehofsbränsel och stängsel, och har blifvit saluvärderad till 18,000 kr.
Visby i Landskansliet 13 Mars 1889.
E. POIGNANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Mars 1889
N:r 32

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *