Tre större engelska ångare,

omkring tusen registerton hvardera, inkommo i går till Slite, der de nu ligga för att afvakta gynsammare isförhållanden och order. Deras namn äro Essex, Nero och Oxford, hemmahörande i Hull och på väg till Reval med last af bomull, stenkol och styckegods.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Mars 1889
N:r 33

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *