Till inköp hade fru Karolina Lundin

åt staden för en summa af 4,500 kr. hembjudit sin tillhöriga åker nr 1170-1177 öster om staden, utgörande en areal af 8 tnld 26 kappland. Anbudet skulle stå öppet till innevarande års slut. Stadsfullmäktigs bordlade ärendet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Mars 1889
N:r 31

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *