Sofia anlände hit i måndags eftermiddag,

medförande post, efter att ha varit borta under fem dygn.
Natten till i lördags strax efter kl. 12 utgick ångaren härifrån med kursen V.S.V. i afsigt att söka inkomma till Ottenby, dit posten blifvit beordrad. Klockan 1 middagen kom man in i stark drifts, hvilken var omöjlig att genombryta, hvarför man efter en timmes arbete vände och satte kurs N. till O. 1/2O. i hopp om att kunna inkomma till Kåreholm. Dit ankom Sofia kl. 7,15 e. m., då posten genast landsattes. Under påföljande natt fortfor arbetet genom den fasta isen.
På söndagen kl. 7 f. m. satte Sofia kurs ostvart för att undersöka isförhållandena, men som ingen vak var synlig i ismassan, vände man efter 2 timmar tillbaka till Kåreholm, der fartyget nu förtöjdes vid iskanten för att invänta posten, som från Ottenby beordrats hit.
Kl. 2 på måndagen anlände posten, togs ombord, och kl. 3,30 satte Sofia kurs ostvart hän. Redan efter 1 1/2 timmes färd möttes fartyget af tunn is, som sedan tilltog i tjocklek, så att man måste forcera densamma. Under svåra ansträngningar höll man på härmed till kl 8 på aftonen, då Ölands norra udde samt stora Karlsö pejlades. Kl. 10 hade isen så tilltagit i styrka att allt genombrytande var omöjligt, hvarför forceringen upphörde i afvaktan på kommande dag.
Under tisdagen visade det sig likväl att ingenting stod att göra annat än invänta vindförändring. På eftermiddagen började emellertid isen röra på sig, men ingen öppning syntes.
Natten till onsdagen blåste laber sydostlig bris och vid sjutiden på onsdagsmorgonen kunde i ismassan upptäckas små öppningar, som började förstoras i O.N.O.- och N.O.-lig riktning. Forceringen började då åter och efter hårdt arbete lyckades man genomtränga flere isband, hvarpå Sofia längs med landet tog sig upp till Visby, dit hon ankom kl. 4 på eftermiddagen. Hamnen var vid ingåendet alldeles fyld af is och under svängningen sprängdes flere trossar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Mars 1889
N:r 35

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *