Slädparti med snöhinder.

Ett antal af stadens goodtemplare till omkring 50 företogo i lördags e. m. kl. 3 i 14 slädar en åktur med Rosendale gård i Follingbo som mål. Vädret var just ej inbjudande, men man beslöt dock ej låta afskräcka sig. Strax utanför Österport började likväl väglaget blifva nästan omöjligt och af hemvändande snöskottare uppmanade, sällskapet att bege sig hem igen. Icke desto mindre fortsatte man under snöstormen ut till Svejde myr, der man vände och for till Skrubbs. Nu var det omöjligt att komma längre, hvarför så väl de åkande som skjutsarna måste stanna der öfver natten.
I går på morgonen begaf sig en del till fots till staden, andra åkande. Väger var oerhördt igensnöad, och flerstädes åkte man uppe på drifvorna, der stark skare bildats.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *