Sin femte årsfest

firade i går afton i ordenshuset vid Mellangatan goodtemplarlogen »Fridsförbundet».
Efter afsjungandet af en psalmvers, helsades de närvarande välkomna af tunnbindare Hansson, hvarpå en musikälskarinna sjöng ett solonummer med pianoackompanjemang.
Under omväxlande magik af ordens musikkår, qvartett- och solosång samt kaffedrickning fortgick sedan festen, hvarunder också förevisades den från ett föregående samqväm bekanta vackra tablån. Till slet höll predikanten Lekström ett nykterhetsföredrag.
Festen var besökt af omkring 300 personer.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Mars 1889
N:r 27

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *