Postångaren Sofia,

skritves från Vestervik, anlände i lördags vid middagstiden till inre redden, dit ångaren, följande den af Rurik öppnade rännan, utan hinder inkom och aflemnade post och passagerare m. m. Efter en stund började Sofia att forcera isen, för att om möjligt öppna väg från Ruriks plats fram till Skeppsbron, ett afstånd af vid pass en halt kilometer. Isen var här efter gamla måttet mer än qvarterstjock, hvadan arbetet, åtminstone att börja med, icke gick synnerligen lätt. En half fartygslängd var allt hvad båten för hvarje gång kunde framtränga. Man backade och tog ny fart — och åter eröfrades en half fartygslängd. Det dånade och brakade väldeliga, kolossala isblock brötos upp och den mängd menniskor, små och stora, som med stort intresse iakttog arbetet, gaf sitt bifall öfver hvarje ny eröfring ljudligen till känna.
Efter omkring 2 timmars arbete var rännan öppnad och Sofia gled kl. precis 3 sakta och majestätiskt fram till sin vanliga tilläggsplats vid bron, helsad af dånande hurrarop från den der väntande väldiga menniskomassan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 Februari 1889
N:r 22

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *