På Gotlands jernväg

ha snömassorna i år hopat sig i större mängd än någonsin sedan jernvägen tillkommit. Hvarken den stränga vintern 1881, som var jämförelsevis snöfattig, eller under fjoråret ha så intensiva svårigheter yppats som i år för trafikens regelbundna uppehållande.
I lördags fastnade under då rådande snöstorm utgående morgontåget från Visby vid stora Vede kl. 9,45, och då jordyran alltmer och mer tilltog måste snöskottningen inställas. Ingående tåget gick obehindradt fram till Barlingbo men måste naturligtvis qvarstå der. Efter mycket arbete lyckades det vid Stora Veds fastsittande tåget komma loss och inkomma till Barlingbo på söndag kl. 10,45 f. m. Båda tågens lokomotiv kopplades der tillsammans och afgingo till Visby oth efter oerbördt arbete forcerade de sig fram till Visby kl. 2 e. m. igår.
Gårdagens aftontåg från Visby gick sin ordinarie tur framfördt af 2 lokomotiv. Drifvorna äro på flere ställen lika höga som vagnarne.
Som vanligt äro de svåraste hindren mellan Vinby och Barlingbo; den öfriga bansträckningen är jämförelsevis lättare trafikabel.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *