Med post anlände Klintehamn i lördags

morgse klockan 6 efter en på det hela taget lycklig resa.
Under färden i torsdags ner till Ölands södra udde hade ångaren att gå genom issörja till bort emot Karlsön. Detta utgjorde dock ej något väsentligt hinder. Han hade sedan hela vägen rent vatten. Vid framkomsten till Ottenby på fredagen morgonen efter att man hållit sjön under natten blåste en styf sydlig kultje, som omöjliggjorde avgörandet af land, hvarför båt måste utsättas från ångaren för Postens transport. När man sedan hunnit närmare strand vadade besättningen i land med postsäckarne och en passagerare. På likartadt sätt fördes sedan posten ombord, ehuru i flere båtar.
Is möttes endast på ett ställe under återfärder hit, nämligen vid Vestergarnsholm, der ett isband låg, hvilket dock lätt forcerades.
Klintehamn har i dag kl. 10 f. m. åter afgått till södra Öland, hvadan vi under förutsättning att denna resa går lika lyckligt som den förra, kunna vänta post utdelad här onsdag morgon. Den skulle då omfatta tiden t. o. m. lördag.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Mars 1889
N:r 30

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *