Från landsbygden. Rone.

(Bref till Gotl. Alleh.).
Rone, 2 Febr.

Olycksfall.
Då kontraktsprosten J. Broander från Hafdhem häromdagen var på tillfälligt besök hos kyrkoherden härstädes, råkade hästarna i sken på prestgården. De blefvo visserligen snart tagna, men hade likväl hunnit mycket illa förderfve droska och seldon. En liten gosse, som skulle hålla dem, undslapp med blotta förskräckelsen, ehuru hästarna flere slag snurrade med honom på den spegelblanka gården och hans fot satt fast under hjulet.
Likväl skulle det ej aflöpa utan svårare ledsamheter. Prosten B., som skyndade ut på platsen, råkade att halka och falla, hvarvid han afbröt ena benet vid lårbenshalsen. Läkare har hämtats och i går måste han i liggande ställning resa till sitt hem i Hafdhem der han nu vårdas, med hänsyn till den höga åldern sannolikt länge urståndsatt att tjenstgöra.
Egendomligt nog meddelas att prosten B:s syster häromåret var utsatt för ett alldeles likartadt fall af benbrott.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Februari 1889
N:r 15

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *