Dödsfall. Johanna Carolina Augusta

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min älskade maka Johanna Carolina Augusta, född Scheele, som efter ett svårt lidande fridfullt afsomnade den 9:de Februari kl. 8,15 e. m. i en ålder af 47 år, 8 mån., 28 dager, innerligt sörjd af mig, 7 söner och 3 döttrar har jag på detta sätt den sorgliga pligten släga och vänner tillkännagifva.
Visby den 9 Februari 1889.
Henrik Lindström.
Ps. 483, v. 1 och 2.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Februari 1889
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *