Dödsfall. Gabriel Herlitz

Att min innerligt älskade make f. d. Auditören, Magistratssekreteraren och Riddaren af kongl. Vasa-Orden, Gabriel Herlitz född den 9 Juni 1812 stilla afled i Visby måndagen den 11 Mars 1889 varder härmed tillkännagifvet.
Hermanna Herlitz, född Cramér.
Jordfästningen äger rum i Domkyrkan Lördagen den 16 Mars kl. 3 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Mars 1889
N:r 31

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *