Det förhöjda statsbidraget

får, enligt flere utslag, utgå från den dag läraren har 5 tjensteår. Ett nytt utelag i denna riktning föreligger nu.
Hemse församling på Gotland beslöt 3 Maj 1888 att höja lärarelönen till 700 kronor från 1 juli samma år, med hvilken dag läraren räknade 5 tjensteår. Statsbidrag begärdes med 433 kronor 33 öre, men länsstyrelsen utanordnade endast 400 kr på den grund, att lönen för 1888 icke uppgick till 700 kr. K. M:t har 15 sistlidne Februari förklarat hinder ej möta för utbetalning af det förhöjda lönatillskottet för den tid löneförhöjningen beviljats efter det läraren oförvitligt tjenstgjort i 5 år såsom ordinarie, i följd hvaraf länsstyrelsen skall taga ärendet under förnyadt öfvervägande.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Mars 1889
N:r 32

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *