Auktion vid Larsarfve i Källunge.

I följd af arrendetidens slut och upphörande med det samma låter landtbrukaren C. J. Högberg, Autsarfve i Fole, genom öppen frivillig auktion, som kommer att hållas vid Larsarfve i Källunge torsdagen den 28 innevarande Februari kl. 10 f. m. då till den högstbjndande kommer att försäljas derstädes åker- och körredskap, bestående af bättre och sämre arbetsvagnar, kälkar, vänd- och spetsplogar, barkar, myllbommar, klös- och krokpinnharfvar, kornvältar, vrång- och foderhäckar, radsåningsmaskin, frösåningsmaskin, en hästräfsa, en hackelsemaskin, 2:ne tröskverk hvaraf det ena består af stiftverke, vindmaskiner, selar, svänglar, oxok, kettingar, sättare, gödselbräden, skyfflar, spadar, grepar, högafflar m. m.; kreatur bestående af 3 st. hästar, 2 par goda dragoxar, 15 st. kor, af hvilka större delen snart skola kalfa, en tjur, ungnöt, 18 st. gamla får; ett större parti florsiktadt hvetemjöl af bästa beskaffenhet, ett större parti sammanmalet rågmjöl, ett parti hafre och blandsäd, korn, ärter, linser, fläsk, ett större parti beredt skinn och läder m. m.
Vid samma tillfälle, kl. 12 på dagen låta sterbhusdelägarne till den högst bjudande utarrendera ofvannämda hemman Larsarfve i Källunge. Tiden för utarrouderingen och betalningsvilkoren m. m. tillkännagifves vid auktionstillfältet. Blifvande arrendator bör vara beredd om så fordran att ställa nöjaktig säkerhet för arrendets ordentliga fullgörande. Pröfningsrätt att antaga eller förkasta de blifvande anbuden förbehålles. För lösegendomen lemnas åt kände och fullt tillförlitlige inropare 6 månaders betalningsanstånd.
Tingstäde den 8 Februari 1889.
Etter anmodan,
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Februari 1889
N:r 23

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *