Vid auktion i går

å Winbergska magasinet gjordes högsta anbudet af hamndirektionen med 490 kr. Till de låga anbud, som afgåfvos, ansåg sig direktionen ej nu böra afyttra detsamma. Endast så stor del, att jernvägen för bamnbyggnaden kan utläggas,
kommer nu att af detta magasin rifvas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 April 1876
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *