Utvandringen.

Under April månad befordrades från Göteborg öfver England till Amerika 699 personer samt från detta års början till April månads slut 1,009 personer. — Under April månad förra året uppgick emigrantantalet till 849 personer samt under samma års fyra första månader till 982 personer, hvaraf alltså framgår att emigrationen i år ökats, ehuru dock obetydligt.
Från Amerika kan det antagas att 50 á 75 emigranter under April månad återvändt till fäderneslandet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 Maj 1876
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *