Utflyttningsunderstöd.

Vederbörande delegare i Stånga sockens 1:a och 2:a skifteslag ega att å landtränteriet härstädes lyfta dem, jemlikt kungl. brefvet 24 sistl. Mars, tilldeladt, förhöjdt utflyttningsunderstöd.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 April 1876
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *