Under skämt och lek.

Då båtsmannen Johan Hägvide från Lärbro i fredags, efter att under aftonens lopp hafva varit på jagt, vandrade hemåt till sina på Kappelshamn bosatte föräldrar, mötte han några bekanta från Kappelshamn, bland hvilka sjömannen Nilsson, och snart började hela sällskapet ”leka”, dervid Hägvide, naturligtvis ”på skämt”, riktade bössan mot Nilsson, hvilken senare fattade om pipan för att rycka den till sig, hvarvid hanen fastnade i Hägvides tröja samt nedföll och affyrade skottet, som träftade Nilsson i bröstgropen. Den tillkallade läkaren lemnar föga hopp om Nilssons vederfående. — När skola en gång våre jagtlystne ungdomar lära sig att handtera bössan, hvilken de dock älska att, till föga skräck för djuren, släpa med sig öfver skog och mark?

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 April 1876
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *