Tullverket.

Till ledigvarande kontrollörstjensten vid tullkammaren i Visby hafva inom ansökningstidens utgång anmält sig såsom sökande: kammarskrifvaren i Kalmar O. L. Th. Kullenberg, t. t. kontrollören i Visby Z.J. A. Ljungdahl kustchefen G. V. Ulfsparre, kammarskrifvaren i Göteborg G. E. Dawidson, tullinspektoren vid Burgsvik C P. A. M. v. Schantz och t. f ötveruppsyningsmannen i Visby J. O. Melin.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 23 Maj 1876
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *