Tjenstledighet och förordnande.

Kungl. Svea hoträtt har beviljat häradshöfdingen i Gotlands Norra domsaga A. L. von Strussenfelt tjenstledighet från 6 i denna månad till och med 4 nästingetundande September, samt förordnat notarien A Kreüger att under nämde tid domareembetet i omförmälda domsaga förvalta och der förekommande egodelningsmål handlägga.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Augusti 1876
N:r 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *