Tjenstledighet och förordnande.

Kungl. m:ts bef:de bar beviljat länsveterinären E. Schoug tjenstledigbet under fem dagar räknade från 23 i denna månad samt förordnat veterinärläkaren J. Sjöstedt att under sagde tid Schougs tjenstebefattning jemte egen upprätthålla. — Sedan anmält blifvit att kr.länsmannen i Stenkumla och Banda ting J. J. Alfvegren aflidit, har kungl. m:ts bef:de 20 innev. månad förordnat M. E. Svallingsson att kronolänsmanstjensten i nämda ting tills vidare under ledigheten bestrida.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *