Tjenstledighet och förordnande.

Konungens befallningshatvande ha på ansökan beviljat kronolänsmannen Lars N. Åkerman, på grund at styrkt sjuklighet, tjenstledighet under tre månader från 31 innevarande månad och förordnat Lars Gustaf Vilhelm Åkerman att under sagde tid förestå kronolänsmanstjensten i Burs och Garda ting.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 Januari 1876
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *