Tjenstledighet

är af kungl. Skogsstyrelsen beviljad jägmästar J. O. Sylvan för Februari månad, under hvilken tid extra jägmästaren H. Lagerqvist är förordnad att förestå tjensten.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Februari 1876
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *