Till löftesbrytare

mot våra prenumeranter på landet gjordes vi i fredags emot vår vilja genom härvarande postkontor, som icke fann för godt att med tidningen expediera den plansch, som vi i tidningens textafdelning lofvade med nr 3 tillställa våra helårsprenumeranter, och som i rätt tid inlemnades på postkontoret. På framställd förfrågan om orsaken härtill har bristande tid uppgifvits som enda skälet. Uppskjutande för tillfället en närmare granskning af denna postkontorets åt gärd, inlöra vi densamma tillsvidare å vår lista öfver egendomligheter vid Visby postkontor under iubriken: uraktlåten expedition af försändelse, som inlemnats tre och en half timme före postkontorets stängningstid.

Gotlands Allehanda
Lördagen 2 Februari 1876
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *