Till Eskelhems pastorat

hafva inom ansökningstiden anmält sig såsom sökande: kyrkoherdarne C. Kahl, Fr. Budin och V. L. Klint, komministrarne J. N. Kahlström och J. Löthberg samt v. pastor J. Ehrenström.

Gotlands Allehanda
Lördagen 19 Februari 1876
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *