Telegrafkorrespondenter

göras uppmärksamme på den förändring, som från 1 dennes inträdt med afseende på tjenstgöringstiden vid våra smärre telegrafstationer, Burgsvik, Ronehamn, Klintehamn och Slite: Desse stationer hållas numera öppne för korrespondens endast till kl. 6 e. m.; förut var inlemningstiden utsträckt till kl. 7.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1876
N:r 3

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *