Svea hofrätt

har fastställt Gotlands södra häradsrätts utslag, hvarigenom kyrkoherden I. N. Jonsson på åtal af jägmästaren O. Sylvan fälldes att, för det han å sitt boställe Fardhem låtit afverka skog, i böter och ersättningar utgifva 236 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juni 1876
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *