Styrmans- och sjökaptensexamina

vid härvarande navigationsskola togo sin början i torsdags. Inspektören öfver rikets samtliga navigationsskolor, kommendörkaptenen af 1:sta klassen i Flottan F. V. af Klint, är närvarande. Vi hoppas i nästa nr kunna meddela namnen på de lycklige.

Gotlands Allehanda
Lördagen 29 April 1876
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *