Strandningar.

Norska barkskeppet «Titania”, kapten Hansen, strandade söndags morgse på Gotska Sandön. Lasten består at plankor. Bergningsångare är ditbeordrad. — Bergnings- och dykeri-bolaget Neptuns ångare ”Poseidon”, ”Neptan” och ”Hero” äro sysselsatte med bergning af Engelska ångaren ”Oxford” som strandat på Ölands södra udde.
— Den 5:te d:s strandade å grundet «Östergrund” utanför Rone ångtartyget «Jylland«, skepparen Schnicker, hemma i Köpenhamn på resa från Riga till England med last af sleepers. Fartyget stod några timmar på grundet, hvarunder större delen af däckslasten kästades öfverbord, hvarefter det kom flott och fortsatte resan.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 Juni 1876
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *