Smittkoppor och nervfeber

(bref till Gotl. Alleh.) grassera icke blott i staden utan äfven på landsbygden. Så har inom Hejde församling en yngling aflidit i den förra och ett yngre fruntimmer i den senare sjukdomen. Någon vidsträckt spridning har dock lyckligtvis ingendera sjukdomen inom socknen tagit.

Gotlands Allehanda
Lördagen 12 Februari 1876
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *