Sjukligheten i staden.

Nervfeber och lunginflamation hafva under veckans lopp alftagit; hvaremot kopphuset åter måst öppnas, emedan tvenne personer insjuknat i smittkoppor. Den ene af desse personer hade nyligen anländt hit från Etelhem, i hvilken socken många fall af denna sjukdom hafva förekommit.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Februari 1876
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *