Sjelfmord.

Hemmansegaren P. J. Pettersson från Skymnings i Fleringe, hvilken, såsom vi förut nämnt, 11 sistlidne April försvunnit från sitt hem, påträffades i lördags hängande död i ett träd i närheten af den s. k. Rute myr, belägen mellan Fleringe och Rute samt nära ½ mil aflägsen från sjelfspillingens hem. Genom iråkad större skuld lärer han på flere falska namn hafva skaffat sig lån, och, emedan han sett sig ur stånd att infria dessa, tros han hafva fattat det förtviflade beslutet.

Gotlands Allehanda
Lördagen 13 Maj 1876
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *