Rörande vilkoren för bibanor

till Visby — Hemse banan uppdrogo stadsfullmäktige i tisdags åt sina komiterade att vid den blifvande bolagsstämman tillse och bevaka, att, ifall fråga om bibanors anknytande till hufvudbanan uppstår, sådan anknytning får ega rum endast under vilkor, att teckningen för sådan bibana uppgår till jämförelsevis lika stort belopp i förhållande till bibanans beräknade anläggningskostnad, som den ovilkorliga teckningen till Visby — Hemse banan i förhållande till den för denna bana beräknade anläggningskostnad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Juni 1876
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *