Rone hamnbyggnad

(bref till Gotl. Allehanda). Vid kapten Gagners förut omnävinda besök vid Ronehamn beslöts vidtaga den förändring i förslaget till ny hamnbyggnad, att i. s. f. kalksten, som man till öfverbyggnaden tänkt hemta från Slite, granit härtill skulle användas, helst en myckenhet af denna stenart finnes i närheten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 12 Januari 1876
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *