Resestipendium.

Landtbruksingeniören H. Steinmetz lärer af kongl. m:t fått sig tilldeladt ett understöd af 1500 kronor för att företaga en resa till Nordamerika och der, uti någon företrädesvis åkerbrukande del af landet, studera jordbruket. Nämnda anslag åtnjöts förut af nu med döden afgångne länsmejeristen Gerle.

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Maj 1876
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *