Protest mot fartyg såsom icke ”sjövärdigt'”.

I följd af den nya engelska lagen har en större ångare Oxford, som efter undergången provisorisk reparation i Oskarshamn intagit last, blifvit ”stoppad”, sedan 5 man af besättningen hos engelska konsularagenten på platsen protesterat mot att fartyget fioge gå till sjös. Sjörätt har hållits i Stockholm och två besigtningsmän hatva af sjörätten fått i uppdrag att resa ner och undersöka fartyget. Då besigtningsmännen icke kunnat afgifva intyg förrän de fått bese botten i fartyget, der skadorna förmenas vara, måste fartyget urlastas. Ombud för assuradörerna och två ingeniörer hafva likväl intygat att fartyget kan gå till sjös.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Augusti 1876
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *