Professor Karl Säve.

Den ansedda tyska vetenskapliga tidskriften ”Das Ausland” för 19 Juni innehåller om den aflidne vetenskapsmannen och universitetsläraren en vänligt skrifven minnesruna, hvari tecknas Säves stora förtjenster om den fornnordiska språkkunskapens utveckling och hans utmärkta förmåga att hos sina lärjungar väcka kärlek till den vetenskap, han sjelf med sådan hängifvenhet omfattade.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juni 1876
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *