Postångaren Polhems

sista resa härifrån i vår blef den, gom företogs natten till söndagen; telegram härom anlände lördags qväll. Posten befordras tills vidare med ångbåtarne ”Gotland” och ”Wisby”. Post anländer sålunda från Stockholm tisdag, torsdag och lördag, från Kalmar söndag — allt på morgnarne; samt afgår till Stockholm söndag, onsdag och lördag (kl. 7 eftermiddagen), till Kalmar torsdag (kl. 6 e. m.).

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 April 1876
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *